ỨNG DỤNG THÔNG BÁO ĐÓN CON MẦM NON PA KHÓA

Giới Thiệu chức năng SCHOOLBAG phần mềm ILEADER dành cho  MẦM NON PA KHÓA

MÃ KẾT NỐI ỨNG DỤNG

............................
TRUNG TÂM CHƯA ĐĂNG KÝ ỨNG DỤNG QUẢN LÝ
Đăng Ký Miễn Phí

ỨNG DỤNG SCHOOL BAG

  • Nhận thông báo từ trường học, Trung tâm
  • Chat box trực tiếp với trung tâm
  • Nhận thông báo điểm danh hằng ngày
  • Nhận thông báo bảng điểm khóa học
  • Phụ huynh thông báo thời gian đón trễ
  • Gửi thông báo cho phụ huynh thông qua App
  • Gửi đơn xin nghỉ học
 
TẢI ỨNG DỤNG DÀNH CHO PHỤ HUYNH HỌC SINH